top of page
genetics-1140779749_402873_5_v1_edited_edited_edited_edited.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
mtDNA Karşılaştırma DNA Testi

mtDNA karşılaştırması biyolojik olarak anne tarafından akraba olma ihtimalleri olan kişilerin DNA hücrelerinin karşılaştırılması ile yapılır. Test edilen kişi ile olası akrabasının DNA hücreleri direk olarak karşılaştırılıp anne soyundan akraba olup olmadıkları belirlenir. 


mtDNA, mitokondrial DNA’nın kısa ismidir. Bu tip DNA’lar mitokondria’da veya enerji üreten hücrelerde bulunur. Mitokondrial DNA, anneden çocuğa geçtiği için anne ile ilgili akrabalık testleri için kuvvetli bir iz oluşturur (Eğer bir annenin iki kızı ve iki oğlu var ise mtDNA’ların kendi çocuklarına aktarımı sadece kız çocukları tarafından yapılır). 


mtDNA testi için test edilen kişilerin mtDNA’ları sıralanır (mtDNA’larında ki DNA molekülleri sırasına göre belirlenir). Bu sıralama sonucunda kişilerin aynı annelik soyunu paylaşıp paylaşmadıkları belirlenir. Eğer annelik soyunu paylaşıyorlarsa öngörülen benzerlikler ortaya çıkacaktır. 


mtDNA Karşılaştırma testlerinde öne çıkan detaylar: 


  • Hızlı sonuçlar 

Örnekler alındıktan sonra 20-25 iş günü içinde kesin sonuçlar 

  • Uygun fiyatlar 

Düşük maliyetlerle son derece hassas testler 

  • Acısız örnek alımı 

DNA örnekleri için yanak içi mukoza (tükürük) örneği kullanılır 

  • Gizlilik 

Tüm dosyalarımız kişiye özel referans no ile takip edilir ve 3. kişilerle paylaşılmaz

Sample Paternity Test DNA Report

bottom of page