top of page
Alcohol-Screen Test

Tükürük alkol test şeridi, tükürükte alkol varlığını saptamak ve % 0,02 veya daha yüksek (0,2 'ye karşılık gelen) bağıl kan alkol konsantrasyonunu (BAC) belirlemek için hızlı ve hassas bir yöntemdir.

Hızlı tükürük testi, hızlı, yarı kantitatif bir sonuç verir ve başka yardımlara gerek kalmadan kolayca gerçekleştirilebilir. Nal von minden Alcohol-Screen hızlı testleri, in vitro tanı cihazlarıdır ve yalnızca profesyonel kullanım içindir. Hızlı testler yalnızca görsel, niteliksel ve ön analitik test sonucu sağlar. Sonuçları doğrulamak için ikincil bir analitik yöntem uygulanmalıdır. Gaz kromatografisi (GC) veya gaz kromatografisi / kütle spektrometrisi (GC / MS) tercih edilen doğrulayıcı yöntemlerdir. Özellikle ön pozitif sonuçların olduğu durumlarda, klinik değerlendirmeler ve her test sonucunun profesyonel bir değerlendirmesi yapılmalıdır.


Tüm yetişkinlerin üçte ikisi alkol içiyor. Tükürükteki alkol konsantrasyonunun kandaki ile karşılaştırılabilir olduğu bilinmektedir. Duyusal algıda değişikliklerin meydana geldiği kandaki alkol konsantrasyonu kişiden kişiye değişir. Boy, kilo, yeme alışkanlıkları ve alkol toleransı gibi kişisel özelliklere bağlı olarak her birey alkolün etkisine farklı tepki verir. Aşırı alkol tüketimi, kazalara, yaralanmalara ve sağlık sorunlarına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

bottom of page