top of page
Exalta

Exalta > İzlenebilir Mikroskopi için Akıllı Cihaz

Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazların üretimi ve kalite kontrolü (QC), çok sayıda mikroskobik görsel inceleme gerektirir.

Mevcut manuel görsel inceleme çözümlerinin genellikle bir dezavantajı vardır. Birden fazla operatörde standart prosedürlere göre tutarlı görsel denetim sağlama zorluğu. Ek olarak, manuel çözümlerle raporlar oluşturmak, onayları izlemek ve verileri verimli bir şekilde depolamak zordur.

Exalta, güvenilir kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olan, izlenebilir mikroskopi için akıllı bir cihazdır. Exalta ile şunları yapabilirsiniz:

• Birden çok operatörde güvenilir bir şekilde inceleyin
• Güçlü raporları verimli bir şekilde oluşturun
• 21 CFR Bölüm 11 ve GxP'ye hazır olun

bottom of page