top of page
QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit

QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit
İnsan plazması veya serumundan serbest dolaşan DNA ve RNA izolasyonu için

• Yüksek girdi ve düşük elüsyon hacimleriyle nükleik asitlerin konsantrasyonu
• Parçalanmış DNA ve RNA'nın verimli bir şekilde kurtarılması
• Organik ekstraksiyon veya etanol çökeltme yok
• Kirleticilerin ve inhibitörlerin uzaklaştırılması

bottom of page