top of page
genetics-1140779749_402873_5_v1_edited_edited_edited_edited.jpg
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Y-Kromozom Karşılaştırma DNA Testi

Y-Kromozom karşılaştırması, biyolojik olarak baba tarafından akraba olma ihtimalleri olan iki veya daha fazla erkeğin DNA hücrelerinin karşılaştırılması ile yapılır. Test edilen erkek kişi ile olası erkek akrabasının DNA hücreleri direk olarak karşılaştırılıp baba soyundan akraba olup olmadıkları belirlenir. 


Y-Kromozom karşılaştırması, babalık testi için erkek kişinin “olası babası”nın test için uygun olmadığı ve diğer aile ilişkileri DNA testlerinin yapılamadığı durumlarda uygulanır. 


Erkek çocukların babalarından aldıkları Y Kromozom’u çok az veya hiçbir değişikliğe uğramadan geçer. Bu yüzden erkeklerde bulunan Y Kromozomları aracılığı ile biyolojik akrabalık bağı olan diğer erkek aile üyelerinin profil karşılaştırması yapılabilinir. Buna göre biyolojik bağı olan erkekler hemen hemen aynı Y-STR profillerine sahiptirler. Böylece akraba olmayanlarda Y-STR profilinin farklı olması gerekir. 


Not: Y-Kromozom karşılaştırması sadece erkeklerin, baba tarafından akrabalığının olup olmadığını belirler. Ancak bu erkeklerin Baba/Oğul, Amca/Yeğen, Dede/Torun gibi akrabalık dereceleri konusunda detayları içermez. 


Y-Kromozom Karşılaştırma testlerinde öne çıkan detaylar: 


  • Hızlı sonuçlar 

Örnekler alındıktan sonra 7-10 iş günü içinde kesin sonuçlar 

  • Uygun fiyatlar 

Düşük maliyetlerle son derece hassas testler 

  • Acısız örnek alımı 

DNA örnekleri için yanak içi mukoza (tükürük) örneği kullanılır 

  • Gizlilik 

Tüm dosyalarımız kişiye özel referans no ile takip edilir ve 3. kişilerle paylaşılmaz

Muster-Vaterschaftstest-DNA-Bericht

bottom of page