top of page
Gıda / Yem

Mikroskoplar ve Görüntüleme Çözümleri
PCR Sistemleri ve Sarf Malzemeleri
Pipetler, Dispenserler ve Büretler
Biyolojik Güvenlik ve Temiz Hava Kabinleri
Saf Su Sistemleri
İnkübatörler
Santrifüjler
ICP Spektrometreler (ICP-OES / ICP-MS)
Gaz Kromatografi (GC / GCMS)
GCMSMS
Likit Kromatografi (HPLC / LCMS)
LCMSMS
Biyoreaktörler / Fermentörler
Refraktometreler
Spektrofotometreler (UV-VIS / IR / AA / RF)
Termal Analiz Sistemleri (DSC / DTG / TGA / TMA)
TOF-MS Sistemleri
İşyeri Uyuşturucu Testleri
İşyeri Covid-19 Testleri

gida-yem
bottom of page