top of page
Modern Ofis
Gaz Kromatografi

Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması ve analiz edilmesinde kullanılan yöntemdir.
İşlemin kısa sürede ve çok duyarlı bir şekilde tamamlanması metodun üstünlüğünü ortaya koymaktadır.
Kromatografik ayırım malzemenin iki faz arasında dağılımı ve etkileşimi ile gerçekleşir

bottom of page