top of page
Medikal Testler

Medikal Testler
Enfeksiyon Testleri
Enfeksiyon bilimlerinin temel konuları insanları etkileyen viral, bakteriyel ve protozoal enfeksiyonların araştırılması ve tedavisidir. Hızlı ve doğru teşhis, enfeksiyon hastalılarında ki riskleri azaltmak ve etkili bir tedavi için çok önemlidir. Çocuk ve ergen tıp Klinik tıbbın tüm alanlarını içerir. Çocukların genellikle olası belirtileri tanımlamaları mümkün olmadığından pediatri alanında ön tanılar çok daha önemlidir. Birçok durumda ciddi hastalıkları bu testlerle ortaya çıkartmak mümkündür. Daha sonra hastalara en uygun tedavi seçenekleri ortaya konabilir. Özellikle HIV/Aids , Hepatit ve Tüberküloz gibi çok önemli hastalıkların tanısı için Enfeksiyon testleri anahtar rol oynamaktadır. Konu ile ilgili NADAL® Hızlı Enfeksiyon tarama testlerimize ait detayları aşağıda bulabilirsiniz.

• Strep A
• Influenza
• Mono test (EBV)
• Rota ve Adenovirus
• RSV Testi(Respiratory Syncytial Virus)
• Tüberküloz testi (TBC)
• CrP (C-reactive Protein)
• Astrovirus
• Tetanoz
• Thyroglobulin (Tg)
• Hepatit
• Thyroid Peroxidase (TPO)
• HIV (Aids)
• Rheumatoid Factor
• Thyroid Stimulating Hormone (TSH)Jinekoloji / Üroloji Testleri
Jinekoloji :

Jinekoloji tanı testleri için Klamidya ve Sifiliz testleri gibi çeşitli enfeksiyonların saptaması için kullanılan hızlı testler sunuyoruz. Gebelik ve Ovulasyon testlerimiz aile planlaması konusunda kullanılmaktadır. Ayrıca özellikle prematüre doğumların tanısı için hamilelerin kullanımına yönelik ön tanı testleri bulunmaktadır. Yenidoğanlar için erken tanı gerekli tedavi için çok önemlidir.

Üroloji :

Günümüzde, idrar durumunu ve organizmalarda ki patolojik değişiklikleri basit bir şekilde belirleyen idrar strip testleri, aynı zamanda çok kısa sürelerde sonuçlara ulaşmasıyla birlikte modern tıbbi araçlar olarak kullanılmaktadır. İdrar stripleri kullanılarak yapılan hızlı teşhis ile çeşitli hastalıları ortaya çıkarıp etkili bir tedavi hizmeti sunulabilinir. İlgili striplerle önleyici kontrol tanıları yapılabileceği gibi rutin kontroller için de idealdir.

• Mesane Kanseri
• HIV (Aids)
• Gebelik ve Ovulasyon testleri
• Gaita testleri
• AFP Tümör belirteci
• Sifiliz, Klamidya, Gonore
• Prematüre testleri
• İdrar analizleri
Onkoloji Testleri
Tahminlere göre her üç kişiden biri hayatları boyunca bir tür kanser çeşidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Buna göre in-vitro immünolojik hızlı testlerimiz ile mesane, kolon ve prostat kanseri gibi birçok ciddi hastalıkları tespit etmek mümkündür.

• AFP Tümör belirteci
• CEA testi
• PSA testi
• H. Pylori testiKardiyoloji Testleri
Akut ve kronik kardiyovasküler hastalıklar yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi sorunlar ortaya çıkarırlar. Örneğin kalp krizi, en sık görülen kardiyovasküler hastalıklardan biridir. Enfarktüsün başlamasından sadece 6 saat sonra kalp kasında oluşan hasarlar geri dönülemez sorunlara yol açar. Buna göre hızlı testlerimiz ile erken, hızlı ve güvenilir tanıya ulaşmak mümkündür.

• Troponin testi
• Miyoglobin testi
• CK-MB testi
• D-Dimer testi
• Yüksek hassasiyette CrP testiBakteriyoloji Testleri
Bakteriyoloji biliminde “Bakteri” terimi geleneksel olarak prokaryotlar gruba ait tüm tek hücreli mikroskobik organizmalar için kullanılır. Hızlı bakteriyoloji testlerimiz ile birçok mikrobik hastalıkları tespit etmek mümkündür.

• Borreliose bakteri testi
• E.coli O157 testi
• Clostridium difficile testi
• Legionella testi
• PneumococcParazitoloji ve Tropikal Tıp Testleri
Tropikal Tıp bilimi, sadece tropikal ve alt tropikal iklimlerde oluşan ve bu bölgelerde yayılan hastalıklar ile uğraşan tıp alanıdır. Tıbbi Parazitoloji de paraziter hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Buna ek olarak ektoparazit solucan enfeksiyonları ve protozoa'nın neden olduğu enfeksiyonlar da bu alana dahil edilebilir.

• Malarya testi
• Dengue Fever testi
• Cryptosporidium testi
• Chikungunya testi
• Chagas testi
• Filariasis testi
• Giardia testi
• Leishmania testi
• Leptospira testi
• Typhus testi

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, amniyotik sıvıda olan
IGFBP-1’in (İnsülin Büyüme Faktörü Bağlama Proteini-1),
vajinal sürüntüde, kalitatif olarak tespit edilmesinde kullanılan
hızlı, immunokromatografik bir testtir. Test, hamile kadınların
fetal membran rüptürünün teşhisine yardımcı olmak için ve
profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

NADAL® PROM test

NADAL® PROM Amniotic Fluid Testi, amniyotik sıvıda olan
IGFBP-1’in (İnsülin Büyüme Faktörü Bağlama Proteini-1),
vajinal sürüntüde, kalitatif olarak tespit edilmesinde kullanılan
hızlı, immunokromatografik bir testtir. Test, hamile kadınların
fetal membran rüptürünün teşhisine yardımcı olmak için ve
profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

bottom of page