top of page
genetics-1140779749_402873_5_v1_edited_edited_edited_edited.jpg
DDC ABO Kan Grubu Hesaplaması

DDC ABO Kan Grubu Hesap Makinesi olası babalıkla ilgili tahmin yürütmek için kullanılabilir. Ancak kesin sonuçların gerekeceği durumlarda yasal babalık testi veya babalık testi yaptırılması gerekir.

 

ABO Kan grubu hesap makinesinin kullanım alanları;

1. Eğer anne ve babanın kan grupları biliniyorsa, çocuğa ait olası ABO kan grupları için ( bknz. Üst tablo )

2. Eğer anne ve çocuğun kan grupları biliniyorsa, babaya ait olası ABO kan grupları için (bknz. Alt tablo )

Father’s Blood type: Babanın kan grubu

Mother’s Blood type: Annenin kan grubu

Child’s Blood type: Çocuğun kan grubu

 

ABO Kan gruplarını anlamak zor olabilir. Bu durum genellikle O tipi antijenin, A veya B tipi antijenlerinin varlığı yüzünden maskelenmesiyle olur. Aşağıdaki tabloda farklı genotipleri gösteren grafik verilmiştir.

Genotip (DNA)

AO veya AA

AB

BO  veya BB

OO

Kan Grubu

A tipi kan

AB   tipi kan

B  tipi kan

O  tipi kan

Örneğin; O tipi kanları olan ebeveynler sadece O tipi kanı olan çocuk üretirler. A tipi kanı olan iki ebeveyn A veya O tipi kanı olan çocuk üretirler. B tipi kanı olan iki ebeveyn B veya O tipi kanı olan çocuk üretir. Çiftlerden birisi A diğeri B ise A, B, AB veya O tipi kanı olan çocuk üretirler. Eğer birisi A diğeri AB ise A, B or AB tipi kanı olan çocuk üretirler. Eğer birisi A diğeri O ise A or O tipi kanı olan çocuk üretirler.


Rh Pozitif (Rh+) ve Rh Negatif (Rh-) Kan grupları 

Rh (+/-) faktörü ABO kan gruplarından ayrı olarak gelir.ABO kan gruplarında ki O geninin maskelenmesine benzer bir şekilde, Rh negatif (Rh-) geni de Rh pozitifin (Rh+) varlığından dolayı maskelenir. Bu yüzden Rh+ kan grubuna sahip birisi Rh – genine sahip olabilir. (Bknz. aşağıdaki tablo) Ayrıca Rh+ olan iki ebeveynin Rh- çocuğu olabilir.

Genotip (DNA)

(+, -) or (+, +)

(-, -)

Kan Grubu

Rh +

Rh -

bottom of page