top of page
Drug-Screen® Tracedetect

nal von minden Drug-Screen® Tracedetect
sentetik kannabinoidlerin tespiti için test
ABP, SPC, THC ve UR-144'ün tanımlanması için

Narkotik test kiti yüzeylerde bulunan katı, sıvı, bitki veya toz haldeki uyuşturucu maddelerin kalitatif tespiti için kullanılan hızlı immünolojik testtir.
Testin uygulaması sırasında, uyuşturucu maddeler özel kimyasal içeren sıvı sayesinde çözülerek kılcal hareket mantığı ile test işlemini harekete geçirir. Eğer, numunesi alınan madde belirlenen eşik değeri geçiyorsa test işlemi sonucunda kırmızı çizgi çıkmaz. Bunun anlamı sonucun pozitif olmasıdır. Eğer eşik değerin altında kalırsa kırmızı çizgiler ortaya çıkar. Bu da negatif anlamı ifade eder.
Tespit için alınan uyuşturucu maddenin miktarının konrolü için, test panelinde bulunan kontrol bölgesi kullanılmalıdır. Buna göre Kontrol (C) bölümünde daima kırmızı çizgi olmak zorundadır. Aksi taktirde alınan miktarın yetersiz olduğu sonucuna varılır.

TEST İLE BİRLİKTE GELEN MATERYALLER
104050P Multi 5TD test kiti (AMP, COC, MET, MOR/OPI, THC)
Pamuklu numune alma çubuğu
Ekstraksiyon Çözeltisi şişesi (damlatmaya uygun iç kapak ve entegre edilmiş üst kapak ile birlikte gelir )

bottom of page