top of page
MöLab® Corona Antijen Testi | COVID-19 Testi

MöLab Corona Antijen Testi, nazal ve nazofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2'den nükleokapsid protein antijeninin kalitatif tespiti içindir.
MöLab Corona Antijen Testi şunları sağlar;

• 15 dakikada kalitatif sonuçlar
• 2–30°C'de esnek sıcaklıkda depolama
• Nazalfaringeal sürüntü örnekleri için: %99,4 doğruluk, %98,3 bağıl duyarlılık, %99,6 bağıl özgüllük
• Nazal sürüntü örnekleri için: %98,7 doğruluk, %97,2 bağıl duyarlılık, >%99,99 bağıl özgüllük

Örnek toplama ve uygulama adımları

1-Burun deliğinden salgıları çıkarmak için çubuğu kullanın. Swabı(pamuklu çubuk) orijinal kağıt ambalajına geri koymayın. Hemen test yapmak mümkün değilse, swab temiz bir plastik tüpte saklanmalı ve bir saat içinde test edilmelidir.
2-Ekstraksiyon tüpünü iş istasyonuna yerleştirin ve 10 damla tampon solüsyonu ekleyin.
3-Swabı en az 6 kez döndürerek ekstraksiyon tüpüne yerleştirin. Swabın ucunu ekstraksiyon tüpünün altına ve yanına bastırın. Tüpü 1 dakika inkübe edin.
4-Swabı batırmak için tüpün dışından parmaklarınızla birkaç kez sıkıştırın. Swabı çıkarın.
5-Test kasetini folyodan çıkarın ve temiz, düz bir yüzeye koyun.
6-Numune penceresine (S) 4 damla test numunesi ekleyin.

bottom of page