top of page
Adli Uygulamalar

Mikroskoplar ve Görüntüleme Çözümleri
Pipetler, Dispenserler ve Büretler
Saf Su Sistemleri
Likit Kromatografi (HPLC / LCMS)
Gaz Kromatografi (GC / GCMS)
Spektrofotometreler (UV-VIS / IR / AA / RF)
TOF-MS Sistemleri
Santrifüjler
Uyuşturucu Testleri
Genetik Testler

adli-tip
bottom of page